* Dit desbetreffende project zou op basis van een eerste analyse voldoen aan de door de wetgeving opgelegde voorwaarden (afbraak bestaand gebouw en wederopbouw). Dit geldt evenwel onder voorbehoud van
(i) de publicatie van de definitieve teksten,
(ii) de administratieve toelichtingen en
(iii) een eventueel akkoord van de btw-administratie over de toepassing van dit verlaagd tarief.